Aktiviteter

Tennisinstruktion:
Vi vil igen i år tilbyde instruktion til både nye og “gamle” medlemmer. Instruktionen bliver formentlig hver tirsdag, afhængig af interessen. Tilmelding nødvendig på: email [email protected] tlf. 42 55 53 41.

Spil sammen:
Hver tirsdag fra 17.00 til 19.00 er der spil sammen. Der møder man bare op, så laver vi hold og spiller mod hinanden, bagefter griller vi, hvis vejret og lysten er til det.
Hver onsdag og fredag fra 09.00 til ca. 11.00. Også her møder man bare op, men når vi er i gang, har vi lavet den aftale, at hvis man ikke kommer, meldes der afbud til en af de øvrige deltagere.

Indendørs tennis:
For medlemmer, som ønsker at vedligeholde tennisformen i vinterhalvåret, vil der mod særskilt betaling kunne reserveres baner i Nørresundby tennisklubs hal ved Skansebadet. For nærmere information og evt. interesse-tilkendegivelse kontaktes Flemming Søgaard på tlf. 52 24 28 14 e-mail  [email protected]

Turneringsdeltagelse:
Vi har mulighed for deltagelse i DGI regi samt etablerede privatturneringer med omegnsklubberne og/eller deltage i en intern turnering. Hvis du er interesseret, så mød op til standerhejsningen og få en snak med bestyrelsen.