Reglement

 • Det er medlemmernes pligt at medvirke til at holde såvel baner som klubhus i orden og selv at rydde op efter sig.
 • Der må ikke spilles på våde baner.
 • Huller og ujævnheder skal repareres, straks de opstår.
 • Al færdsel på banerne skal foregå i tennissko, ikke løbesko mv., og efter spil skal fodtøj rengøres, inden terrasse    og klubhus benyttes.
 • De sidste 5 minutter af spilletiden skal bruges til fejning af bane, så den er klar til næste hold. Vand også banerne, hvis de er tørre.
 • Sæt koste og lign. på plads efter brug.
 • Hvis der ikke er andre spillere på banerne, har de sidste ansvaret for, at såvel klubhus og anlæg aflåses.
 • Alle fejl og mangler ved anlægget skal straks meddeles til en baneansvarlig (se bestyrelse).
 • Gæster kan benytte banerne sammen med medlemmer. Gæstekort (kr. 50,-) skal købes hos kassereren. Kun reelle gæster til medlemmer kan benytte ordningen.
 • Der skal altid benyttes 2 forskellige numre til reservation af en bane.
 • Der kan først reserveres ny spilletid, når ens spilletid er forbi. Dvs. at brikkerne hænger på tavlen i den tid, man spiller.
 • Er begge spillere ikke mødt til det tidspunkt banen er reserveret, bortfalder reservationen.
 • Hvis banerne er ledige, må alle medlemmer spille, dog ikke mere end èn time, hvis der er andre, der gerne vil spille. Husk at banerne skal fejes og evt. vandes efter hver eneste spilletime.
 • Når et medlem ikke anvender sit nummer til reservation af spilletime, skal det hænges på plads. Husk derfor at flytte nummeret efter endt spilletime.
 • Det er strengt forbudt at spille på andres numre.

Overtrædelse af reglementet kan medføre tab af medlemskab og ret til at benytte anlægget.